Klub Seniora w Potoku Wielkim
Histora Klubu Seniora w Potoku Wielkim
2009-11-04
Zamieścił: Kierownik OPS
Znając problemy i potrzeby ludzi starszych Ośrodek Pomocy Społecznej zainicjował powstanie na terenie Gminy Potok Wielki Klubu Seniora. W dniu 21.02.2008 odbyło się pierwsze spotkanie seniorek i seniorów. Został wybrany komitet założycielski oraz Zarząd Klubu.

Atmosfera w jakim przebiegło pierwsze spotkanie potwierdziło potrzebę stworzenia ludziom starszym możliwości spotkań, utrzymania kontaktów ze środowiskiem, poprawę sprawności fizycznej, intelektualnej i życiowej oraz integrację seniorów z dziećmi i młodzieżą. Klub seniora rozpoczynając swoją działalność liczył 36 osób. Do Klubu sukcesywnie dochodziły nowe osoby, obecnie Klub Seniora liczy 77 osób.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.10.2008 r. został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim na rzecz osób starszych realizował w 2008 roku projekt złożony do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego pod nazwą „Poprawa warunków życia osób w podeszłym wieku – zmniejszenie społecznego wykluczenia tych osób” oraz z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej pod tą samą nazwą.

Trzeba podkreślić, że seniorzy bardzo włączyli się w działalność społeczną. Przykładem może być Piknik Rodzinny, gdzie zorganizowali swoje stoisko, prezentowali własne wyroby, robótki ręczne, przedstawili parę piosenek. Uczestników Pikniku częstowali ciastem domowym przez siebie przygotowanym.

00001.jpg

Od marca 2008 roku odbywają się cykliczne spotkania seniorów i seniorek w każdy pierwszy czwartek miesiąca.
W klubie można w przyjemnej atmosferze przy kawie lub herbatce, drobnym poczęstunku spędzić wolny czas.

Organizowane są spotkania cykliczne, okolicznościowe, wyjazdy integracyjne, spotkania z sąsiednim Klubem Seniora oraz spotkania z dziećmi i młodzieżą. Dzieci i młodzież ze szkół z terenu naszej gminy uatrakcyjniała swoimi występami wspólnie spędzony czas. Lekarz i psycholog przekazuje wiele cennych niezbędnych do wieku starszego informacji.

Więcej zdjęć w galerii.

Z uwagi na duże zainteresowanie seniorów działalnością Klubu cała grupa klubowiczów nie mieści się w Centrum Aktywności Lokalnej, na szczęście Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim użycza Klubowi Seniora swoich pomieszczeń.

W roku 2009 Klub Seniora jako Stowarzyszenie przygotowało w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społeczej na ogłoszony konkurs przez Wójta Gminy w ramach PPWOW Programu Integracji Społecznej projekt „Poprawa warunków życia osób w podeszłym wieku „który realizuje od miesiąca 01 maja 2009r. do 31 grudnia 2009r.


Spotkania cykliczne odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca od godziny 14.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Potoku Wielkim.Ilość odwiedzin 1442