Klub Seniora w Potoku Wielkim
Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Seniora w Gminie Potok Wielki
2011-10-13
Zamieścił: Kierownik OPS
Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Seniora
      w Gminie Potok Wielki


                    Powiatowe Obchody Dnia Seniora w Gminie Potok Wielki w dniu 04 października 2011 roku to przede wszystkim święto osób w jesieni życia, ale także zwrócenie uwagi  społeczności lokalnej na osoby starsze i stale wzrastającą ich liczebność wśród mieszkańców naszego powiatu  janowskiego.

Organizacja obchodów Dnia Seniora miała na celu przeciwstawienie się marginalizacji osób starszych i zapewnienie im pomocy i opieki przez wszystkie dni roku.

Cel spotkania:
•    kreowanie pozytywnego wizerunku starości,
•    łączenie pokoleń,
•    aktywizacja osób starszych,
•    przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych i spychaniu ich poza grunt życia społecznego,
•    współpraca ze środowiskiem,

Do udziału w obchodach święta seniorów zaproszone zostały  grupy seniorów z całego  naszego powiatu wraz z władzami ich gmin, starostwa, województwa i ministerstwa pracy i polityki społecznej.
Obchody Dnia Seniora w Gminie Potok Wielki w roku bieżącym nabrały rangi powiatowej, a patronat honorowy nad uroczystością objął Marszałek Województwa  Lubelskiego Krzysztof  Hetman i Starosta Powiatu Janowskiego Jerzy Bielecki.

Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Klubu Seniora w Potoku Wielkim we współpracy z Wójtem Gminy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Potoku Wielkim i Dyrekcją Zespołu Szkół  w Potoku Stanach.

W uroczystości brali udział zaproszeni goście:
Ks. Józef  Rainer – Proboszcz Parafii Potok Stany, Jan Łopata – Poseł na Sejm RP, Piotr Rzetelski – Radny Sejmiku Lubelskiego, Andrzej Borys – Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Grażyna Zabielska – Kierownik Oddziału Pomocy Instytucjonalnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Renata Rojek Kierownik Oddziału Pomocy Środowiskowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Katarzyna Fus – Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Jerzy Bielecki Starosta Powiatu Janowskiego, Włodzimierz Gomółka – Wicestarosta Powiatu Janowskiego, Anna Śmit – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim , Zofia Gąbka - Sekretarz Gminy Chrzanów, Anna Mazur – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie wraz z grupą seniorów, Magdalena Kolasa - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim wraz z grupą seniorów, Janina Wojtan - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli wraz grupą seniorów, Krystyna Wójcik przedstawicielka GOK w Modliborzycach wraz z grupą seniorów,Gabriela Broda wraz z koleżankami z Ośrodka Pomocy Społecznej w Batorzu, Kazimiera Ćwiek – Przewodnicząca Klubu Seniora „Sybaryci” w Janowie Lubelskim wraz z delegacją Klubu, Maria Helis - Przewodnicząca Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów w Janowie Lubelskim wraz z seniorami, Władze i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Potok Wielki.

Najliczniej dopisali oczywiście seniorki i seniorzy Klubu Seniora w Potoku Wielkim. Na imprezie świętowało około 140 osób.   

IMG_4117.jpg

                    Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji seniorów w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku Stanach koncelebrowaną przez dwóch księży. Następnie wszyscy udali się do Lokalnego Centrum Kultury w Potoku Stanach, gdzie Prezes Klubu Seniora w Potoku Wielkim Adam Paprocki dokonał oficjalnego otwarcia spotkania. Wójt Gminy Jerzy Pietrzyk przedstawił i przywitał gości, a grupa śpiewacza Klubu Seniora w Potoku Wielkim gości witała przygotowanymi na tę okoliczność piosenkami.

Więcej zdjęć w galerii.

Podczas spotkania był czas na wysłuchanie referatu przygotowanego przez Krystynę Kozak – psychologa pracującego w Punkcie Porad Specjalistycznych działającego w Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku Wielkim pt.” Zdrowie i aktywność społeczna – podstawowy determinant jakości życia „ jako realizacja celu edukacyjnego.

Dla uczestników spotkania został przygotowany poczęstunek przez Zespół Szkół w Potoku Stanach, a ciasto domowe upiekły seniorki Klubu Seniora w Potoku Wielkim. Miłym akcentem spotkania były wystąpienia zaproszonych gości i odczytanie listów okolicznościowych od Krystyny Wyrwickiej – Dyrektora Departamentu Promocji i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Krzysztofa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego.

                  Ciepłe słowa skierowane do wszystkich Seniorów oraz Organizatorów i zaproszonych Gości były potwierdzeniem, że realizowane nowatorskie działania w obszarze szeroko rozumianej aktywizacji osób starszych na terenie naszej małej wiejskiej gminy oraz ich integracja ze środowiskiem lokalnym przywracają wiarę w sens życia i poczucie własnej wartości.

                   Uroczystość uświetnił występ artystyczny młodzieży Zespołu Szkół w Potoku Stanach.

                    Atmosfera radosnej wspólnej biesiady była podsumowaniem już  czwartych  obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora w Gminie Potok Wielki, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez gminnych w porze roku – złotej jesieni, która idzie w parze z wiekiem uczestników tak sympatycznego spotkania.

Ilość odwiedzin 2433