Klub Seniora w Potoku Wielkim
Warsztaty Świąteczne w Klubie Seniora
2011-12-22
Zamieścił: Kierownik OPS

Już po raz czwarty w miesiącu grudniu 2011 r. Klub Seniora w Potoku Wielkim przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Potoku Wielkim zorganizował zajęcia warsztatowe z dziećmi i młodzieżą szkolną z terenu Gminy Potok Wielki wraz z opiekunami na temat spędzania Świąt Bożego Narodzenia, strojenia choinki, wykonywanie stroików, pielęgnowanie tradycji rodzinnych - wymiana doświadczeń.
Wspólne przedsięwzięcia organizowane z dziećmi i młodzieżą szkolną są okazją do odtwarzania więzi międzypokoleniowej i kształtowania właściwego systemu wartości oraz pielęgnowania tradycji  i kultury.
Warsztaty_swiateczne__1_.JPGZarówno dzieci i młodzież jak i seniorzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, każda z grup rywalizowała, aby wykonać ładniejszy stroik lub ozdobę na choinkę.
Podczas tych warsztatów powstała pięknie ustrojona choinka, która zawierała ozdoby tradycyjne i dawniejsze. Seniorzy i młodzież wspólnie wykonywali ok. 15 stroików świątecznych, udekorowali salę widowiskową.
Miłym akcentem tego spotkania było wspólne śpiewnie kolęd przy wspólnym poczęstunku zorganizowanym przez członkinie Klubu Seniora. Wykonane ozdoby świąteczne prezentowane są na wystawie świątecznej „ Tradycja łączy pokolenia” w Gminnym Ośrodku Kultury w Potoku Wielkim.

Więcej w galerii

Ilość odwiedzin 1241