Terminy
Terminy wypłat świadczeń
2009-11-02
Zamieścił: Kierownik OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim
uprzejmie informuje, że świadczenia z OPS
wypłacane będą w następujących terminach:

Zasiłki stałe

do ostatniego dnia każdego miesiąca

Zasiłki okresowe

do ostatniego dnia każdego miesiąca

Prace społecznie użyteczne

4-5 każdego miesiąca

Świadczenia rodzinne

do ostatniego dnia każdego miesiąca

Dodatki mieszkaniowe

10 każdego miesiąca

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

według załączonego do decyzji harmonogramu.


Świadczenie wychowawcze 500+

do ostatniego dnia każdego miesiąca


Świadczenie ,,dobry start”

do ostatniego dnia miesiąca w którym będzie realizowana wypłata

Ilość odwiedzin 4367