Kadra OPS-u

2009-11-02
Zamieścił: Kierownik OPS

Agnieszka Graboś – Kierownik OPS
tel. 15 8740 223
pok. Nr 7
e-mail: ops_potok_wielki@mbnet.pl

Irena Nosal – Główny Księgowy
tel. 15 8740 223
pok. Nr 6

Bożena Ewa Rajpold – specjalista pracy socjalnej
tel. 15 8740 223
pok. Nr 4

Grażyna Żabska – starszy pracownik socjalny
tel. 15 8740 223
pok. Nr 4

Katarzyna Myszak – pracownik socjalny ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego
tel. 15 8740 223
pok. Nr 5

Irena Schumann – samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych
tel. 15 8740 223
pok. Nr 5
e-mail: ops.pw@wp.pl

Ilość odwiedzin 6307