Zasiłek okresowy

2009-11-02
Zamieścił: Kierownik OPS

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności w następujących sytuacjach:
1) długotrwała choroba,
2) niepełnosprawność,
3) bezrobocie,
4) możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,
5) lub innej przyczyny.

Wysokość zasiłku okresowego ustalana jest w podobny sposób jak zasiłku stałego, tzn. od wysokości odpowiedniego kryterium dochodowego odejmuje się dochód osoby lub rodziny.
Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20 zł.

Wysokość zasiłku okresowego ustala się w następujący sposób:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
2) w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Ilość odwiedzin 4063