Zasiłek celowy

2009-11-02
Zamieścił: Kierownik OPS

Wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) potrzeby bytowej.
Zasiłek może być przeznaczony na/może pokryć:
1) koszty zakupu żywności, leków, leczenia,
2) kupno opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
3) drobne remonty i naprawy w mieszkaniu,
4) koszty pogrzebu,
5) bilet kredytowy.

Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku:
1) zdarzenia losowego,
2) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
Pomoc dla osób lub rodzin przekraczających kryterium dochodowe.

Specjalny zasiłek celowy - może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.

Ilość odwiedzin 3929