Usługi opiekuńcze

2009-11-02
Zamieścił: Kierownik OPS

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób.

Usługi mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustalane są do poszczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie powyższych usług wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności.


Ilość odwiedzin 4114