Zasiłek pielęgnacyjny

2009-11-04
Zamieścił: Kierownik OPS

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
- osobie, która ukończyła 75 lat i nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest zależne od wysokości dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny.

Jeśli osoba uprawniona jest do dodatku pielęgnacyjnego przyznanego do renty bądź emerytury, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny dołącza:
1) orzeczenie o niepełnosprawności albo,
2) orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnoprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnoprawności lub,
3) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
4) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.


Ilość odwiedzin 3355