PPWOW - Program Integracji Społecznej
Projekt
2009-11-17
Zamieścił: Kierownik OPS

ppwow.gif Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim  w ramach Programu Integracji Społecznej (PPWOW), realizuje projekt:  „Budowanie systemu wspierania dziecka i rodziny ”  W ramach tego projektu działa punkt poradnictwa specjalistycznego w Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku Wielkim, w którym nieodpłatnie udziela porad psycholog i prawnik oraz planowany jest blok zajęć wykładowo – warsztatowych dla rodziców celu poszerzenia ich wiedzy i umiejętności integracyjnych, wychowawczych, edukacyjnych.

W dniu 28 czerwca 2009 r. odbył się  â€žPIKNIK RODZINNY- POWITANIE LATA 2009„  impreza integracyjna skierowana do wszystkich mieszkańców gminy i okolic  jako możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu i integrację wszystkich grup społecznych.

Piknik rozpoczął się Mszą Świętą w intencji  rodzin w Kościele pw. Św. Mikołaja w Potoku Wielkim . Następnie uczestnicy udali się na plac szkolny Zespołu Szkół w Potoku Wielkim, gdzie był zorganizowany Piknik.

Imprezę integracyjną uświetniły:
- występ Zespołu „Wrzos” w repertuarze „Wieczór w taborze cygańskim”,
- występy dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół z terenu naszej gminy,
- występy członkiń Klubu Seniora,
- wieczorek taneczny w plenerze przy muzyce zespołu „Monix”,
- prezentacja umiejętności psa policyjnego przez policjantów z Powiatowej Komendy Policji z Janowa Lubelskiego,
- pokazy walk zapaśniczych przez członków klubu zapaśniczego „Czarder” z Zespołu Szkół Rolniczych w Potoczku,
- liczne konkursy i zabawy dla dzieci i całych rodzin,


piknik.JPG

więcej zdjęć w galerii

 Dla uczestników pikniku zorganizowany był także poczęstunek, a w jego skład weszły bigos i grochówka, napoje oraz ciasto domowe przygotowane przez członkinie Klubu Seniora. Członkinie Klubu Seniora przygotowali dwa stoiska wystawowe jedno rękodzielnicze, gdzie prezentowali robótki ręczne oraz drugie z ciastem domowym gdzie częstowali uczestników pikniku. Podczas Pikniku zorganizowany został punkt medyczny. Uczestnicy pikniku mieli możliwość bezpłatnie dokonać pomiaru ciśnienia i poziomu cukru we krwi, zwiedzić stoisko pszczelarskie przygotowane przez pszczelarzy z naszej gminy. Swoją  wystawę ze swej działalności przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim.


Na  Piknik  również  została przygotowana  wystawa z realizacji PPWOW Programu Integracji Społecznej w Gminie Potok Wielki  przez wszystkich usługodawców realizujących  w/w program. Ważnym punktem w przebiegu Pikniku był  wybór  " Lidera Roku 2009”Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim jako organizator  Pikniku Rodzinnego jest przekonany, że bardzo ważną rolę w każdym rodzaju działalności społecznej oraz pomyślnej realizacji Programu Integracji Społecznej w gminie spełnia Lider- aktywny działacz społeczny na rzecz środowiska lokalnego oraz promocji gminy, dlatego też zwrócił się do Wójta Gminy o powołanie Kapituły, która wybierze Laureata do uhonorowania jako aktywnego mieszkańca naszej gminy działającego na rzecz środowiska lokalnego nazwanego
„Liderem Roku”.

Przyznawanie corocznych wyróżnień na imprezie integracyjnej zainspiruje wyłonienie nowych działaczy społecznych, którzy zaangażują się w pracę na rzecz naszej społeczności lokalnej. Kapituła powołana Zarządzeniem Wójta na swym pierwszym posiedzeniu wybrała Przewodniczącego i do przyznania wyróżnienia w roku bieżącym oceniała okres od czerwca 2008 r. do czerwca 2009 r. tj od imprezy promującej Program Integracji Społecznej do następnej w roku kolejnym.

Przewodniczącym Kapituły została Pani Zofia Fuszara, która przedstawiła wyniki obrad Kapituły. „Liderem Roku 2009” został Pan Adam Paprocki- Prezes Klubu Seniora.Konsultant Wojewódzki Programu Integracji Społecznej Pan Grzegorz Grządziel i Wójt Gminy Jerzy Pietrzyk oraz Przewodnicząca Kapituły Zofia Fuszara dokonali uhonorowania „Lidera Roku 2009” . 

Bardzo ważną rolę na Pikniku Rodzinnym spełniła  przygotowana przez wszystkich usługodawców realizujących w Gminie Potok Wielki Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich- Program Integracji Społecznej wystawa prowadzonych działań jako ważny element promocji programu w gminie.

Ilość odwiedzin 4385