Okres zasiłkowy 2017/2018
NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 od 1 października 2017 r.
2017-08-01
Zamieścił: Kierownik OPS

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

od 1 października 2017r

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, który rozpocznie się 1 października 2017 r., będzie można składać bezpłatnie od 1 sierpnia 2017 r.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć:

 1. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim pokój nr 5

 2. Drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej- E-wniosek

  WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO – do pobrania

  1. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH - do pobrania

  2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO – do pobrania

  3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI SKŁADEK – do pobrania


-Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

-W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

-W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

 • Świadczenie wychowawcze mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko.

 • W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

 • Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

W okresie zasiłkowym 2017/2018, który rozpocznie się 1 października 2017 r., rokiem „bazowym", z którego dochód rodziny będzie brany pod uwagę będzie rok 2016.

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Może otrzymać je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach.

Uprzejmie informujemy, że nowy okres zasiłkowy – świadczenie wychowawcze (rodzina 500+) przypada na okres od października 2017 r. do września 2018 r.

Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy rozpocznie się od sierpnia 2017 r.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim pokój nr 5

Ilość odwiedzin 1231