Wniosek do pobrania
wniosek do pobrania Dobry Start
2018-06-14
Zamieścił: Kierownik OPS

Kliknij w link aby pobrać wniosek o świadczenie Dobry Start  

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start


SZCZEGÓŁOWA KLAUZULA INFORMACYJNA

Przetwarzanie danych osobowych w związku z ustaleniem prawa do świadczenia „Dobry start”


 1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki, tel. 15 874 02 23, e-mail: biuro@opspotokwielki.pl

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl

 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe z wniosków w celu rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora:


 1. jest wypełnienie ciążącego na nim obowiązku prawnego – Art. 6, ust. 1, lit. c RODO i Art. 9, ust. 2, lit. b RODO

 2. jest zgoda osoby, której dane dotyczą – Art. 6, ust. 1, lit. a RODO


 1. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z odpowiedniej kategorii archiwalnej opisanej w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:


 1. do dostępu do swoich danych;

 2. do sprostowania swoich danych;

 3. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

 4. do wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania w okresie jej obowiązywania (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody);


 1. do usunięcia danych (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody);


 1. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

 3. Podanie danych osobowych, w zakresie wymaganym przepisami prawa, jest wymogiem ustawowym. Podanie dodatkowego zakresu danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda.


Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”Ilość odwiedzin 1194