Aktualności
Zaproszenie do projektu
2017-06-22
Zamieścił: Kierownik OPS

logo_pl4.png

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim w partnerstwie  z Urzędem Gminy w Potoku Wielkim, Powiatowym Urzędem Pracy w Janowie Lubelskim i Klubem Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim, prowadzonym przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” przystępuje do realizacji projektu: „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2017r., ogłoszonego w ramach programu Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Potok Wielki. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w Projekcie. Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim.

Ilość odwiedzin 746