Aktualności
INFORMACJA
2020-02-24
Zamieścił: Kierownik OPS

Potok Wielki, dnia 21 luty 2020 r.INFORMACJA


Wójt Gminy Potok Wielki informuje mieszkańców Gminy Potok Wielki, że


w dniach 24 luty – 05 marzec 2020 r. w godzinach od 7:30 - 15:00 w Ośrodku Pomocy

Społecznej w Potoku Wielkim, będą wydawane dodatkowe skierowania dla osób i rodzin

które nie skorzystały z dotychczasowej pomocy w postaci produktów żywnościowych w

ramach realizacji ,,Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 –

Podprogram 2019'', który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do udziału w programie kwalifikują się osoby których kryterium dochodowe wynosi

do 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej, oraz do 1056,00 zł

w przypadku osoby w rodzinie.


Ilość odwiedzin 44