Aktualności
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ NOWY OKRES ZASIŁKOWY
2021-01-13
Zamieścił: Kierownik OPS

Świadczenia wychowawcze 500+

Okres zasiłkowy 2021/2022


Terminy i sposoby składania wniosków

W okresie zasiłkowym 2019/2021 świadczenia wychowawcze 500+ przyznane zostały do 31 maja 2021 roku, w związku z tym na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 wnioski będą przyjmowane:

  • od 01 lutego 2021 roku można będzie składać drogą elektroniczną za pośrednictwem: systemu Empatia, bankowości elektronicznej oraz udostępnionego portalu ZUS.

  • od 01 kwietnia 2021 roku w wersji papierowej wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 500+ można będzie składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.


Wypłaty świadczenia w nowym okresie zasiłkowym

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

- do dnia 30 kwietnia 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.,

- od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca  2021 r.,

- od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia                 2021 r.,

- od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 września 2021 r.,

- od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października  2021 r.Ilość odwiedzin 6