Projekt systemowy
Strona:  1 2 następne
2012-03-23
Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki” za rok 2011 realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

logo.png

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim dnia 31.12.2011 roku zakończył realizację czwartej edycji Projektu Systemowego „Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

2012-03-23
V EDYCJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,, CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE POTOK WIELKI ”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim w roku 2012już po raz piąty będzie realizował projekt systemowy,, Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

2011-03-25
IV EDYCJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE POTOK WIELKI”
          Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim w roku 2011 już po raz czwarty będzie realizował projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2011-01-17
Podsumowanie projektu systemowego POKL za rok 2010 realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim 31.12.2010 roku  zakończył realizację trzeciej edycji Projektu Systemowego „Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki”, współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
2010-03-15
Kompleksowość wsparcia w projekcie „Czas na aktywność Gminie Potok Wielki” w 2010 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim rozpoczął kolejną trzecią edycję działań w projekcie systemowym „Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki” który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Strona:  1 2 następne