Zasiłek rodzinny z dodatkami
2020-05-25
SZCZEGÓŁOWA KLAUZULA INFORMACYJNA

SZCZEGÓŁOWA KLAUZULA INFORMACYJNA

Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniami rodzinnymi

1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki, tel. 15 874 02 23, e-mail: biuro@opspotokwielki.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe z wniosków w celu przeprowadzenia procesu przyznania świadczenia rodzinnego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:

2009-11-20

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje
rodzicom, jednemu z rodziców, albo opiekunowi prawnemu dziecka,
opiekunowi faktycznemu dziecka,
osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sadową prawa do alimentów z ich strony.