Fundusz alimentacyjny
2020-05-25
SZCZEGÓŁOWA KLAUZULA INFORMACYJNA

SZCZEGÓŁOWA KLAUZULA INFORMACYJNA

Przetwarzanie danych osobowych w związku z funduszem alimentacyjnym

1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim, Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki, tel. 15 874 02 23, e-mail: biuro@opspotokwielki.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl

2009-11-20


Podstawowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń przyznawanych z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2008 roku, a także informacje o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych..