Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następne
2019-03-08
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, że Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim realizując projekt pt. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeprowadza rekrutację uzupełniającą w/w projektu.

Rekrutacja uzupełniająca


do projektu pt. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie


Powiatu Janowskiego”

W związku z obowiązkiem zapewnienia trwałości projektu pn: ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,

2019-01-16
ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW 2019

ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW PORONIN


2019-01-11
Apel Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

Apel Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

w Potoku Wielkim


W związku z trwającą od kilku dni falą ostrych mrozów, a także z podobnymi prognozami na zbliżający się weekend, zwracam się do mieszkańców Gminy Potok Wielki z apelem.

Proszę Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi oraz przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają wsparcia w okresie zimowym, a w szczególności o:

  • zgłaszanie wszelkich przejawów występowania zagrożeń życia i zdrowia osób w okresie zimy,

  • zgłaszanie przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym przebywają i nocują w miejscach nieogrzewanych, m.in. w altankach, parkach, pustostanach, klatkach schodowych, itp.,

  • sygnalizowanie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,

  • udzielanie wsparcia osobom samotnym w podeszłym wieku, niepełnosprawnym oraz bezdomnym, w miarę własnych możliwości.

W takich sytuacjach doceńmy istotną rolę pomocy sąsiedzkiej.

Ścisła współpraca z państwem może mieć decydujące znaczenie dla wielu osób w chwilach zagrożenia zdrowia i życia.

Nie pozostańmy obojętni na losy osób potrzebujących, zwłaszcza w trudnym okresie zimowym.

2018-12-18
Życzenia
2018.jpg
2018-06-08
Projekt: „Centrum Wsparcia Rodzin”

Projekt: „Centrum Wsparcia Rodzin”


realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Termin realizacji: 01.07.2018 r. – 30.06.2020 r.

Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następne