Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następne
2014-03-10
Zaproszenie

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim na spotkanie rekrutacyjne projektu systemowego ,,Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki’’ edycja VII. Spotkanie to odbędzie się w dniu 28.03.2014 r. o godzinie 10°° w Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku Wielkim.

2014-03-07
Zaproszenie do udziału w projekcie systemowym w 2014 roku „Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zaprasza do udziału w projekcie systemowym w roku 2014 pt.: „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE POTOK WIELKI”.
2014-03-07
Podsumowanie projektu systemowego 2013 “Czas na aktywnośc w Gminie Potok Wielki”.

Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył kolejną edycję projektu systemowego ,,Czas na aktywnosć w Gminie Potok Wielki’’skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej tut.Ośrodka. W projekcie systemowym w roku 2013 wzieło udziało 14 osób ( 10 kobiet i 4 mężczyzn) w tym 11 osób bezrobotnych, 2 osoby zatrudnione (rolnicy) i 1 osoba nieaktywne zawodowo.

2013-04-22
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOTYCZĄCEJ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na wykonanie usługi reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 14 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim związanej z realizacją projektu pt.,, Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki”
2013-03-11
VI EDYCJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE POTOK WIELKI”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim w roku 2013 już po raz szósty będzie realizował projekt systemowy ,,Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest promocja aktywnej integracji poprzez wsparcie 14 osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Potok Wielki oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności społecznych uczestników projektu.

Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następne