Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następne
2012-06-15
Ogłoszenie Wójta Gminy Potok Wielki

Wójt Gminy Potok Wielki informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt: „ Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznych poprzez skierowanie, w ramach realizowanych kontraktów socjalnych”.

wybrano ofertę:

Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus”, prowadzącego Klub Integracji
Społecznej  na terenie powiatu janowskiego.

2012-05-22
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY POTOK WIELKI  OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE W 2012 ROKU ZADANIA:

„Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznych poprzez skierowanie, w ramach realizowanych kontraktów socjalnych, 17 osób do Klubu Integracji Społecznej”.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: DZ. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536).

2012-03-30
Punkt Poradnictwa Specjalistycznego w Potoku Wielkim

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

informuje, że w Centrum Aktywność Lokalnej

w Potoku Wielkim od dnia 17 lutego 2012 r. działa

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego

w którym bezpłatnie dwa razy w miesiącu przyjmuje psycholog w godzinach 11ºº- 13³º

2012-03-23
Spotkanie Wielkanocne 2012

wielkanoc_2012.png

Stowarzyszenie Klub Seniora

w Potoku Wielkim informuje, że w dniu 29.03.2012 roku

( czwartek) odbędzie się okolicznościowe spotkanie Wielkanocne seniorek i seniorów Gminy Potok Wielki w Zespole Szkół

w Potoku Wielkim.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 13ºº Mszą Świętą

w Kościele św. Mikołaja w Potoku Wielkim.

2012-03-23
 Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki” za rok 2011 realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

logo.png

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim dnia 31.12.2011 roku zakończył realizację czwartej edycji Projektu Systemowego „Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następne