Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następne
2014-06-03
Informacja dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim, wypełniając nałożony obowiązek informuje, że w dniu 4 kwietnia 2014 r. została uchwalona ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 r. poz. 567).

Przedmiotowa ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

2014-05-23
Ogłoszenie Wójta Gminy Potok Wielki

Wójt Gminy Potok Wielki informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt: „ Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznych poprzez skierowanie, w ramach realizowanych kontraktów socjalnych”.

wybrano ofertę:

Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus”, prowadzącego Klub Integracji
Społecznej  na terenie powiatu janowskiego.

2014-03-10
Zaproszenie

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim na spotkanie rekrutacyjne projektu systemowego ,,Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki’’ edycja VII. Spotkanie to odbędzie się w dniu 28.03.2014 r. o godzinie 10°° w Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku Wielkim.

2014-03-07
Zaproszenie do udziału w projekcie systemowym w 2014 roku „Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zaprasza do udziału w projekcie systemowym w roku 2014 pt.: „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE POTOK WIELKI”.
2014-03-07
Podsumowanie projektu systemowego 2013 “Czas na aktywnośc w Gminie Potok Wielki”.

Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył kolejną edycję projektu systemowego ,,Czas na aktywnosć w Gminie Potok Wielki’’skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej tut.Ośrodka. W projekcie systemowym w roku 2013 wzieło udziało 14 osób ( 10 kobiet i 4 mężczyzn) w tym 11 osób bezrobotnych, 2 osoby zatrudnione (rolnicy) i 1 osoba nieaktywne zawodowo.

Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następne