Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następne
2019-03-22
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim

Szanowni Państwo !

Mając na względzie potrzeby środowiska osób i rodzin sprawujących na codzień opiekę nad osobami z niepełnosprawnością i wykluczonych społecznie, przedstawiamy naszą ofertę, jako jednego z kilku działających na terenie powiatu janowskiego, ośrodków wsparcia.

2019-03-21
Środowiskowy Dom Samopomocy
2019-03-14
Wycieczka dla seniorów czerwiec 2019r.

Wycieczka dla seniorów Wambierzyce-Praga- Skalne Miasto

2019-03-08
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, że Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim realizując projekt pt. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeprowadza rekrutację uzupełniającą w/w projektu.

Rekrutacja uzupełniająca


do projektu pt. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie


Powiatu Janowskiego”

W związku z obowiązkiem zapewnienia trwałości projektu pn: ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Janowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie: 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,

2019-01-16
ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW 2019

ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW PORONIN


Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następne