Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następne
2013-04-22
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOTYCZĄCEJ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na wykonanie usługi reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 14 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim związanej z realizacją projektu pt.,, Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki”
2013-03-11
VI EDYCJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,,CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE POTOK WIELKI”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim w roku 2013 już po raz szósty będzie realizował projekt systemowy ,,Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest promocja aktywnej integracji poprzez wsparcie 14 osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Potok Wielki oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności społecznych uczestników projektu.

2012-06-15
Ogłoszenie Wójta Gminy Potok Wielki

Wójt Gminy Potok Wielki informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt: „ Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznych poprzez skierowanie, w ramach realizowanych kontraktów socjalnych”.

wybrano ofertę:

Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus”, prowadzącego Klub Integracji
Społecznej  na terenie powiatu janowskiego.

2012-05-22
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY POTOK WIELKI  OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE W 2012 ROKU ZADANIA:

„Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznych poprzez skierowanie, w ramach realizowanych kontraktów socjalnych, 17 osób do Klubu Integracji Społecznej”.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: DZ. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536).

2012-03-30
Punkt Poradnictwa Specjalistycznego w Potoku Wielkim

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

informuje, że w Centrum Aktywność Lokalnej

w Potoku Wielkim od dnia 17 lutego 2012 r. działa

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego

w którym bezpłatnie dwa razy w miesiącu przyjmuje psycholog w godzinach 11ºº- 13³º

Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następne