Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014-06-03
Informacja dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim, wypełniając nałożony obowiązek informuje, że w dniu 4 kwietnia 2014 r. została uchwalona ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 r. poz. 567).

Przedmiotowa ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

2014-05-23
Ogłoszenie Wójta Gminy Potok Wielki

Wójt Gminy Potok Wielki informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt: „ Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznych poprzez skierowanie, w ramach realizowanych kontraktów socjalnych”.

wybrano ofertę:

Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus”, prowadzącego Klub Integracji
Społecznej  na terenie powiatu janowskiego.

2014-03-10
Zaproszenie

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim na spotkanie rekrutacyjne projektu systemowego ,,Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki’’ edycja VII. Spotkanie to odbędzie się w dniu 28.03.2014 r. o godzinie 10°° w Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku Wielkim.

2010-02-19
Informacja
Informuje, że od dnia 01 lutego 2010r. świadczone będą usługi prawne
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12