Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następne
2012-03-23
V EDYCJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,, CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE POTOK WIELKI ”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim w roku 2012 już po raz piąty będzie realizował projekt systemowy,, Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

2011-12-22
Wyróżnienie Pracownika Socjalnego
W dniu 16 grudnia 2011 roku odbyła się Konferencja podsumowująca projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. W czasie spotkania przedstawiono efekty projektu systemowego ROPS w 2011 roku oraz założenia projektowe na 2012 rok.
2011-12-22
WIGILIJNE SPOTKANIE KLUBU SENIORA W POTOKU WIELKIM
Święta Bożego Narodzenia, to szczególny czas spotkań i refleksji, podziękowań i składania życzeń. To czas, w którym odczuwamy najsilniejszy związek z naszymi tradycjami. W tej wyjątkowej atmosferze zorganizowane zostało Spotkanie Wigilijne, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2011 roku w Zespole Szkół w Potoczku.
Takie spotkania stają się tradycją w Kubie Seniora, już po raz czwarty odbywają się w Zespole Szkół w Potoczku.
2011-12-22
Warsztaty Świąteczne w Klubie Seniora
Już po raz czwarty w miesiącu grudniu 2011 r. Klub Seniora w Potoku Wielkim przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Potoku Wielkim zorganizował zajęcia warsztatowe z dziećmi i młodzieżą szkolną z terenu Gminy Potok Wielki wraz z opiekunami na temat spędzania Świąt Bożego Narodzenia, strojenia choinki, wykonywanie stroików, pielęgnowanie tradycji rodzinnych - wymiana doświadczeń.
2011-12-22
Kolejne lokale socjalne w Gminie Potok Wielki
 Z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina Potok Wielki w partnerstwie z Janowskim Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy „Humanus” oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Janowie Lubelskim w roku 2010/2011 realizowała projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt. „Gminne Programy aktywizacji zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2010” jako zadanie kontynuowane.
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następne