Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następne
2019-11-06
Apel Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

Apel Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

w Potoku WielkimW celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Potok Wielki,

proszę Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi oraz przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają wsparcia w okresie zimowym, a w szczególności o:

  • zgłaszanie wszelkich przejawów występowania zagrożeń życia i zdrowia osób w okresie zimy,

  • zgłaszanie przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym przebywają i nocują w miejscach nieogrzewanych, m.in. w altankach, parkach, pustostanach, klatkach schodowych, itp.,

  • sygnalizowanie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,

  • udzielanie wsparcia osobom samotnym w podeszłym wieku, niepełnosprawnym oraz bezdomnym, w miarę własnych możliwości.

W takich sytuacjach doceńmy istotną rolę pomocy sąsiedzkiej.

Ścisła współpraca z państwem może mieć decydujące znaczenie dla wielu osób w chwilach zagrożenia zdrowia i życia.

Nie pozostańmy obojętni na losy osób potrzebujących, zwłaszcza w trudnym okresie zimowym.

Pragnę przypomnieć że od kilku lat w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie funkcjonuje bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem 987 można uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni i punktów udzielania pomocy rzeczowej i finansowej na terenie województwa lubelskiego. Aktualny wykaz placówek dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.lublin.uw.gov.pl

w zakładce URZĄD – WYDZIAŁY- WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ – WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH- REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCY MIEJSCA NOCLEGOWE.
Załącznik:

REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCY MIEJSCA NOCLEGOWE.

2019-06-26
Świadczenie wychowawcze 500+ na nowych zasadach 2019/2021

Świadczenie wychowawcze 500+ na nowych zasadach

2019/2021

2019-06-21
APEL O POMOC DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MODLIBORZYCE
Dnia 19 czerwca 2019r. wielka ulewa przeszła nad miejscowościami Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie oraz Pasieka. Nastąpiło oberwanie chmury, a woda z całej okolicy zaczęła spływać do położonych w dolinie miejscowości, gdzie zostało zalanych ok. 350 posesji. W okolicy nie ma prądu, woda wyrządziła mnóstwo szkód, zalane są domy, padający deszcz zniszczył też drogi i pola uprawne.
2019-05-17
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, że w wyniku przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent - ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim została wybrana Pani Aneta Rudnicka, jako kandydatka do zatrudnienia.
2019-05-17
Lista kandydatów spełniających wymagania kwalifikacyjne na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim.
W wyniku przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent - ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim zakwalifikowała się kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następne