Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następne
2011-12-22
Dzień Pracownika Socjalnego
Gala Pracownika Socjalnego, która obyła się w Janowie Lubelskim w dniu 21 listopada 2011 roku była okazją do złożenia wszystkim pracownikom służb społecznych w powiecie janowskim  życzeń   i podziękowań za ciężką codzienną pracę  i pomoc jaką niosą drugiemu człowiekowi.
Przedstawiciele władz powiatu i gmin  na ręce swoich Kierowników  wręczyli symboliczne bukiety kwiatów.
2011-10-13
Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Seniora w Gminie Potok Wielki
 Powiatowe Obchody Dnia Seniora w Gminie Potok Wielki w dniu 04 października 2011 roku to przede wszystkim święto osób w jesieni życia, ale także zwrócenie uwagi  społeczności lokalnej na osoby starsze i stale wzrastającą ich liczebność wśród mieszkańców naszego powiatu  janowskiego.
2011-05-18
OGŁOSZENIE KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POTOKU WIELKIM

Kierownik Grażyna Kasica Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt: „ Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznych poprzez skierowanie, w ramach realizowanych kontraktów socjalnych”.

2011-04-15
OGŁOSZENIE

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE W 2011 ROKU ZADANIA:                                                                            „Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznych poprzez skierowanie, w ramach realizowanych kontraktów socjalnych, 14 osób do Klubu Integracji Społecznej”.

2011-03-25
IV EDYCJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE POTOK WIELKI”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim w roku 2011 już po raz czwarty będzie realizował projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następne