Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następne
2012-03-23
Spotkanie Wielkanocne 2012

wielkanoc_2012.png

Stowarzyszenie Klub Seniora

w Potoku Wielkim informuje, że w dniu 29.03.2012 roku

( czwartek) odbędzie się okolicznościowe spotkanie Wielkanocne seniorek i seniorów Gminy Potok Wielki w Zespole Szkół

w Potoku Wielkim.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 13ºº Mszą Świętą

w Kościele św. Mikołaja w Potoku Wielkim.

2012-03-23
 Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki” za rok 2011 realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

logo.png

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim dnia 31.12.2011 roku zakończył realizację czwartej edycji Projektu Systemowego „Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

2012-03-23
V EDYCJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO ,, CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE POTOK WIELKI ”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim w roku 2012 już po raz piąty będzie realizował projekt systemowy,, Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

2011-12-22
Wyróżnienie Pracownika Socjalnego
W dniu 16 grudnia 2011 roku odbyła się Konferencja podsumowująca projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. W czasie spotkania przedstawiono efekty projektu systemowego ROPS w 2011 roku oraz założenia projektowe na 2012 rok.
2011-12-22
WIGILIJNE SPOTKANIE KLUBU SENIORA W POTOKU WIELKIM
Święta Bożego Narodzenia, to szczególny czas spotkań i refleksji, podziękowań i składania życzeń. To czas, w którym odczuwamy najsilniejszy związek z naszymi tradycjami. W tej wyjątkowej atmosferze zorganizowane zostało Spotkanie Wigilijne, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2011 roku w Zespole Szkół w Potoczku.
Takie spotkania stają się tradycją w Kubie Seniora, już po raz czwarty odbywają się w Zespole Szkół w Potoczku.
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następne