Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następne
2011-01-17
Podsumowanie projektu systemowego POKL za rok 2010 realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim 31.12.2010 roku zakończył realizację trzeciej edycji Projektu Systemowego „Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

2011-01-17
Wyróżnienie dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim.
W 2010 roku podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak przyznała wyróżnienie w formie listu gratulacyjnego
2010-10-20
Międzygminne obchody Międzynarodowego Dnia Seniora w Gminie Potok Wielki
Ważnym wydarzeniem w Gminie Potok Wielki było zorganizowanie  Międzygminnych  obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora w Lokalnym Centrum Kultury w Potoku-Stanach we współpracy z Wójtem Gminy Potok Wielki , Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Dyrekcją Zespołu Szkół w Potoku-Stanach w dniu 30 września 2010 roku.
2010-10-20
Uroczysta sesja Rady Gminy Potok Wielki
23 września 2010 roku w Potoku Wielkim odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Potok Wielki zorganizowana we współpracy z Ośrodkiem  Pomocy Społecznej  w Potoku Wielkim. Sesja była poświęcona podsumowaniu działań z zakresu  aktywnych form integracji społecznej realizowanej na terenie gminy. 
2010-03-15
Zakończenie karnawału w Klubie Seniora
W dniu 11 lutego 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Potoku Wielkim odbyło się spotkanie członków Klubu Seniora w Potoku Wielkim na zakończenie karnawału tzw. „ostatki”.
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następne