Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następne
2011-12-22
Warsztaty Świąteczne w Klubie Seniora
Już po raz czwarty w miesiącu grudniu 2011 r. Klub Seniora w Potoku Wielkim przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Potoku Wielkim zorganizował zajęcia warsztatowe z dziećmi i młodzieżą szkolną z terenu Gminy Potok Wielki wraz z opiekunami na temat spędzania Świąt Bożego Narodzenia, strojenia choinki, wykonywanie stroików, pielęgnowanie tradycji rodzinnych - wymiana doświadczeń.
2011-12-22
Kolejne lokale socjalne w Gminie Potok Wielki
 Z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina Potok Wielki w partnerstwie z Janowskim Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy „Humanus” oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Janowie Lubelskim w roku 2010/2011 realizowała projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt. „Gminne Programy aktywizacji zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2010” jako zadanie kontynuowane.
2011-12-22
Dzień Pracownika Socjalnego
Gala Pracownika Socjalnego, która obyła się w Janowie Lubelskim w dniu 21 listopada 2011 roku była okazją do złożenia wszystkim pracownikom służb społecznych w powiecie janowskim  życzeń   i podziękowań za ciężką codzienną pracę  i pomoc jaką niosą drugiemu człowiekowi.
Przedstawiciele władz powiatu i gmin  na ręce swoich Kierowników  wręczyli symboliczne bukiety kwiatów.
2011-10-13
Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Seniora w Gminie Potok Wielki
 Powiatowe Obchody Dnia Seniora w Gminie Potok Wielki w dniu 04 października 2011 roku to przede wszystkim święto osób w jesieni życia, ale także zwrócenie uwagi  społeczności lokalnej na osoby starsze i stale wzrastającą ich liczebność wśród mieszkańców naszego powiatu  janowskiego.
2011-05-18
OGŁOSZENIE KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POTOKU WIELKIM

Kierownik Grażyna Kasica Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt: „ Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznych poprzez skierowanie, w ramach realizowanych kontraktów socjalnych”.

Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następne