Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 następne
2018-12-18
Życzenia
2018.jpg
2018-06-08
Projekt: „Centrum Wsparcia Rodzin”

Projekt: „Centrum Wsparcia Rodzin”


realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Termin realizacji: 01.07.2018 r. – 30.06.2020 r.

2018-04-10
Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat projektu: „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2018r.,

2018-03-29
Projekt: „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2018r.,

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim w partnerstwie z Urzędem Gminy w Potoku Wielkim, Powiatowym Urzędem Pracy w Janowie Lubelskim i Klubem Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim, prowadzonym przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” przystępuje do realizacji projektu: „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2018r., ogłoszonego w ramach programu Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020.


2018-03-26
Życzenia Wielkanocne
__yczenia_Wielkanocne.jpg
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 następne