Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następne
2010-03-15
Kompleksowość wsparcia w projekcie „Czas na aktywność Gminie Potok Wielki” w 2010 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim rozpoczął kolejną trzecią edycję działań w projekcie systemowym „Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki” który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

2010-03-15
Rezultaty projektu systemowego POKL za rok 2009 realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim
Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim 31.12.2009 r. zakończył drugi rok realizacji Projektu Systemowego „Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
2010-02-19
Informacja
Informuje, że od dnia 01 lutego 2010r. świadczone będą usługi prawne
2009-11-20
Informacja o terminach dyżurów specjalistów
Informacja o terminach dyżurów specjalistów w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego..
2009-11-17
Wojewódzki Dzień Seniora w Gminie Potok Wielki 2009
W dniu 01 października 2009 r. w Gminie Potok Wielki odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następne