Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następne
2011-04-15
OGŁOSZENIE

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE W 2011 ROKU ZADANIA:                                                                            „Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznych poprzez skierowanie, w ramach realizowanych kontraktów socjalnych, 14 osób do Klubu Integracji Społecznej”.

2011-03-25
IV EDYCJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE POTOK WIELKI”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim w roku 2011 już po raz czwarty będzie realizował projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2011-01-17
Podsumowanie projektu systemowego POKL za rok 2010 realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim 31.12.2010 roku zakończył realizację trzeciej edycji Projektu Systemowego „Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

2011-01-17
Wyróżnienie dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim.
W 2010 roku podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak przyznała wyróżnienie w formie listu gratulacyjnego
2010-10-20
Międzygminne obchody Międzynarodowego Dnia Seniora w Gminie Potok Wielki
Ważnym wydarzeniem w Gminie Potok Wielki było zorganizowanie  Międzygminnych  obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora w Lokalnym Centrum Kultury w Potoku-Stanach we współpracy z Wójtem Gminy Potok Wielki , Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Dyrekcją Zespołu Szkół w Potoku-Stanach w dniu 30 września 2010 roku.
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następne