Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następne
2017-02-08
Zaproszenie do udziału w kolejnym spotkaniu warsztatowo - konsultacyjnym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim zaprasza przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy, lokalnych organizacji, stowarzyszeń, radnych i sołtysów, a także zainteresowanych Mieszkańców Gminy do udziału w kolejnym spotkaniu warsztatowo - konsultacyjnym dotyczącym opracowania aktualizacji  â€žStrategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Potok Wielki”

Spotkanie odbędzie się dnia 15 lutego 2017 r. o godz. 12.45 w sali narad Urzędu Gminy w Potoku Wielkim.

2017-01-20
Zaproszenie do udziału w spotkaniu warsztatowo - konsultacyjnym.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim zaprasza przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy, lokalnych organizacji, stowarzyszeń, radnych i sołtysów, a także zainteresowanych Mieszkańców Gminy do udziału w spotkaniu warsztatowo - konsultacyjnym dotyczącym opracowania aktualizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Potok Wielki”
2017-01-02
Podziękowanie za przygotowanie pięknych stroików świątecznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim składa gorące podziękowania Dyrektorom Zespołów Szkół: im. Jana Pawła II w Potoczku, im. Ofiar Katynia w Potoku Wielkim i im. Romualda Traugutta w Potoku Stanach oraz uczestnikom Klubu Seniora w Potoku Wielkim za przygotowanie pięknych stroików świątecznych.

2016-12-16
Informacja dla osób doświadczających przemocy

W przypadku wystąpienia w Twoim domu przemocy – pamiętaj nie jesteś sam! Otwórz się i szukaj pomocy innych.

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich mieszkańców Gminy Potok Wielki, aby zwrócili uwagę na swoich bliskich, znajomych, sąsiadów, w szczególności osoby chore, niezaradne życiowo oraz niepełnosprawne, które narażone są na działania innych ludzi określane mianem przemocy, nie mając świadomości możliwych konsekwencji. Intensywność i zasięg doznawanej przez ofiary krzywdy przekracza czasami ich możliwości poradzenia sobie z taką, nawet pozornie błahą, sytuacją i może prowadzić do prawdziwej tragedii.

2016-12-09
Życzenia na Boże Narodzenie.

Życzenia na Boże Narodzenie.


Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następne