Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następne
2016-11-28
APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY POTOK WIELKI
Zwracamy się do Państwa z apelem o aktywną postawę i zaangażowanie wszystkich mieszkańców Gminy Potok Wielki w celu uniknięcia zagrożeń i negatywnych skutków tej zimy. Państwa aktywność i reagowanie na potrzeby drugiego człowieka daje możliwość odpowiednim służbom społecznym na czas przyjść z pomocą.
2016-10-03
OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, iż poszukuje 1 osoby na stanowisko pracy – asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim 
2014-06-03
Informacja dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim, wypełniając nałożony obowiązek informuje, że w dniu 4 kwietnia 2014 r. została uchwalona ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 r. poz. 567).

Przedmiotowa ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

2014-05-23
Ogłoszenie Wójta Gminy Potok Wielki

Wójt Gminy Potok Wielki informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt: „ Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznych poprzez skierowanie, w ramach realizowanych kontraktów socjalnych”.

wybrano ofertę:

Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „Humanus”, prowadzącego Klub Integracji
Społecznej  na terenie powiatu janowskiego.

2014-03-10
Zaproszenie

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim na spotkanie rekrutacyjne projektu systemowego ,,Czas na aktywność w Gminie Potok Wielki’’ edycja VII. Spotkanie to odbędzie się w dniu 28.03.2014 r. o godzinie 10°° w Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku Wielkim.

Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następne