Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następne
2020-02-07
Pomoc żywnościowa

.

07.02.2020.jpg

2019-12-20
Życzenia Świąteczne
zz __yczenia2019.jpg
2019-12-17
Składanie wniosków on-line w Systemie SOW w 2020 roku.

2019-11-06
Apel Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

Apel Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

w Potoku WielkimW celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Potok Wielki,

proszę Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi oraz przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają wsparcia w okresie zimowym, a w szczególności o:

  • zgłaszanie wszelkich przejawów występowania zagrożeń życia i zdrowia osób w okresie zimy,

  • zgłaszanie przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym przebywają i nocują w miejscach nieogrzewanych, m.in. w altankach, parkach, pustostanach, klatkach schodowych, itp.,

  • sygnalizowanie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,

  • udzielanie wsparcia osobom samotnym w podeszłym wieku, niepełnosprawnym oraz bezdomnym, w miarę własnych możliwości.

W takich sytuacjach doceńmy istotną rolę pomocy sąsiedzkiej.

Ścisła współpraca z państwem może mieć decydujące znaczenie dla wielu osób w chwilach zagrożenia zdrowia i życia.

Nie pozostańmy obojętni na losy osób potrzebujących, zwłaszcza w trudnym okresie zimowym.

Pragnę przypomnieć że od kilku lat w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie funkcjonuje bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem 987 można uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni i punktów udzielania pomocy rzeczowej i finansowej na terenie województwa lubelskiego. Aktualny wykaz placówek dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.lublin.uw.gov.pl

w zakładce URZĄD – WYDZIAŁY- WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ – WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH- REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCY MIEJSCA NOCLEGOWE.
Załącznik:

REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCY MIEJSCA NOCLEGOWE.

2019-06-26
Świadczenie wychowawcze 500+ na nowych zasadach 2019/2021

Świadczenie wychowawcze 500+ na nowych zasadach

2019/2021

Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następne