Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następne
2021-02-26
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
IMG_20210226_0003_Strona_1.jpg
2021-02-26
Komunikat w sprawie wyznaczenia osoby do współpracy z gminnym koordynatorem do spraw dostępności w OPS Potok Wielki
IMG_20210226_0001_1.jpg
2021-02-08
INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY ŻYWNOSCIOWEJ
2021_02_08_08_00_15.jpg
2021-01-13
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Świadczenia wychowawcze 500+

Okres zasiłkowy 2021/2022


Kiedy złożony wniosek zostanie rozpatrzony?

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

- do dnia 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

- w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego wraz  z wyrównaniem od miesiąca czerwca następuje do dnia 31 lipca 2021 r.

- w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego wraz  z wyrównaniem od miesiąca czerwca następuje do dnia 31 sierpnia  2021 r.

- w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego bez wyrównania bez wyrównania za miesiąc czerwiec następuje do dnia 30 września 2021 r.

- w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego bez wyrównania bez wyrównania za miesiąc czerwiec i lipiec następuje do dnia 31 października 2021 r.

Jeżeli złożenie wniosku nastąpi po dniu 30 czerwca 2021 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

2021-01-13
Apel do mieszkańców gminy Potok Wielki

Szanowni Państwo,

pogarszające się z dnia na dzień warunki atmosferyczne i spadki temperatur, szczególnie w nocy, niosą ze sobą realne zagrożenie dla zdrowia i życia wielu osób. Odpowiednie przygotowanie do okresu zimowego nabiera szczególnego znaczenia w tym roku, kiedy jako społeczeństwo zmagamy się z epidemią wywołaną chorobą SARS-CoV-2.

Zwracamy się do Państwa z apelem o aktywną postawę i zaangażowanie wszystkich mieszkańców Gminy Potok Wielki w celu uniknięcia zagrożeń i negatywnych skutków tej zimy. Państwa aktywność i reagowanie na potrzeby drugiego człowieka daje możliwość odpowiednim służbom społecznym na czas przyjść z pomocą.

Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 następne