Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następne
2020-07-07
Kolonie 2020r.
__Pismo_przewodnie_Strona_1.jpg
2020-06-26
"DOBRY START" 2020 r.

Świadczenie

DOBRY START”

2020


300 złotych- tyle wynosi świadczenie Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają w raz roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole- bez względu na dochody.Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia.

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.


Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej- rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo- wychowawczej.


Wnioski osób ubiegających się o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzinna 500+”.


Wniosek na świadczenie „Dobry Start” - będzie można składać już od:

  • 1 lipca 2020 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny(empatia.mrpips.gov.pl) oraz przez bankowość elektroniczną,

  • 1 sierpnia 2020 r. drogą tradycyjną w wersji papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim w pokoju nr 1.WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 LISTOPADA 2020 R.


W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.


Złożenie wniosku o świadczenie „DOBRY START” w lipcu lub sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września 2020 r.


Świadczenie „DOBRY START” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.


Świadczenie NIE PRZYSŁUGUJE na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

2020-05-21
POPŻ 2014-2020

INFORMACJA

DOTYCZĄCA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

2020-04-30
Pomoc dla ofiar przemocy domowej


Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim w poniższych plikach publikuje

PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ W EPIDEMII KORONAWIRUSA PT. „Osobisty plan awaryjny”

2020-04-16
Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Moduł III


Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Moduł IIIPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim informuje, że istnieje możliwość ubiegania się przez osoby niepełnosprawne o pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa. PFRON uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następne