Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następne
2016-12-16
Informacja dla osób doświadczających przemocy

W przypadku wystąpienia w Twoim domu przemocy – pamiętaj nie jesteś sam! Otwórz się i szukaj pomocy innych.

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich mieszkańców Gminy Potok Wielki, aby zwrócili uwagę na swoich bliskich, znajomych, sąsiadów, w szczególności osoby chore, niezaradne życiowo oraz niepełnosprawne, które narażone są na działania innych ludzi określane mianem przemocy, nie mając świadomości możliwych konsekwencji. Intensywność i zasięg doznawanej przez ofiary krzywdy przekracza czasami ich możliwości poradzenia sobie z taką, nawet pozornie błahą, sytuacją i może prowadzić do prawdziwej tragedii.

2016-12-09
Życzenia na Boże Narodzenie.

Życzenia na Boże Narodzenie.


2016-11-28
APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY POTOK WIELKI
Zwracamy się do Państwa z apelem o aktywną postawę i zaangażowanie wszystkich mieszkańców Gminy Potok Wielki w celu uniknięcia zagrożeń i negatywnych skutków tej zimy. Państwa aktywność i reagowanie na potrzeby drugiego człowieka daje możliwość odpowiednim służbom społecznym na czas przyjść z pomocą.
2016-10-03
OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, iż poszukuje 1 osoby na stanowisko pracy – asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim 
2014-06-03
Informacja dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim, wypełniając nałożony obowiązek informuje, że w dniu 4 kwietnia 2014 r. została uchwalona ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 r. poz. 567).

Przedmiotowa ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następne