Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następne
2019-05-17
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, że w wyniku przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent - ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim została wybrana Pani Aneta Rudnicka, jako kandydatka do zatrudnienia.
2019-05-17
Lista kandydatów spełniających wymagania kwalifikacyjne na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim.
W wyniku przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent - ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim zakwalifikowała się kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
2019-04-26
KOLONIE LETNIE 2019!

KOLONIE LETNIE 2019!

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2019r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Kosz jaki ponoszą rodzice to: 399,00 zł za turnus + koszt transportu

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych

po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone

w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – obowiązkowo.

2. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.

Miejsce wypoczynku:

I Ośrodek „Marysieńka” przy ul. Bałtycka 1 , 76-107 Jarosławiec

Terminy:

1) 06.07 – 15.07.2019 r.

2) 16.07 – 25.07.2019 r.

  1. 26.07 – 04.08.2019 r.DANE KOORDYNATORA 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
biuro w Krasnymstawie: 
ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw
tel/fax: (82) 576 14 16 e-mail: mar_gol1@op.pl
osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786 )

2019-04-15
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, oraz świadczeń z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim ogłasza otwarty i  konkurencyjny

nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń

rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych,

oraz świadczeń z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

2019-04-15
Życzenia Wielkanoc 2019
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następne