Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następne
2019-01-11
Apel Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

Apel Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

w Potoku Wielkim


W związku z trwającą od kilku dni falą ostrych mrozów, a także z podobnymi prognozami na zbliżający się weekend, zwracam się do mieszkańców Gminy Potok Wielki z apelem.

Proszę Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi oraz przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają wsparcia w okresie zimowym, a w szczególności o:

  • zgłaszanie wszelkich przejawów występowania zagrożeń życia i zdrowia osób w okresie zimy,

  • zgłaszanie przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym przebywają i nocują w miejscach nieogrzewanych, m.in. w altankach, parkach, pustostanach, klatkach schodowych, itp.,

  • sygnalizowanie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,

  • udzielanie wsparcia osobom samotnym w podeszłym wieku, niepełnosprawnym oraz bezdomnym, w miarę własnych możliwości.

W takich sytuacjach doceńmy istotną rolę pomocy sąsiedzkiej.

Ścisła współpraca z państwem może mieć decydujące znaczenie dla wielu osób w chwilach zagrożenia zdrowia i życia.

Nie pozostańmy obojętni na losy osób potrzebujących, zwłaszcza w trudnym okresie zimowym.

2018-12-18
Życzenia
2018.jpg
2018-06-08
Projekt: „Centrum Wsparcia Rodzin”

Projekt: „Centrum Wsparcia Rodzin”


realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Termin realizacji: 01.07.2018 r. – 30.06.2020 r.

2018-04-10
Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat projektu: „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2018r.,

2018-03-29
Projekt: „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2018r.,

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim w partnerstwie z Urzędem Gminy w Potoku Wielkim, Powiatowym Urzędem Pracy w Janowie Lubelskim i Klubem Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim, prowadzonym przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” przystępuje do realizacji projektu: „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2018r., ogłoszonego w ramach programu Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020.


Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następne