Aktualności
Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następne
2020-09-30
Przemocy mówię NIE

indeks.png

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, że przystąpił do realizacji projektu: „Przemocy mówię NIE” w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie- edycja 2020r.”

2020-08-17
Opieka wytchnieniowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, iż Gmina Potok Wielki przystąpiła do realizacji Programu pn „Opieka wytchnieniowa” -edycja 2020, który stanowi kontynuację Programu „Opieka wytchnieniowa” -edycja 2019 ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Wnioski dotyczące w/w programu  dostępne są na stronie internetowej  www.opspotokwielki.pl Opieka wytchnieniowa – pliki do pobrania lub w siedzibie  tut. Ośrodka w Potoku Wielkim.

2020-08-07
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Program_Operacyjny_Pomoc___ywno__ciowa_2014_2020.jpg
2020-07-07
Kolonie 2020r.
__Pismo_przewodnie_Strona_1.jpg
2020-06-26
"DOBRY START" 2020 r.

Świadczenie

DOBRY START”

2020


300 złotych- tyle wynosi świadczenie Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają w raz roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole- bez względu na dochody.Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia.

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.


Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej- rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo- wychowawczej.


Wnioski osób ubiegających się o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzinna 500+”.


Wniosek na świadczenie „Dobry Start” - będzie można składać już od:

  • 1 lipca 2020 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny(empatia.mrpips.gov.pl) oraz przez bankowość elektroniczną,

  • 1 sierpnia 2020 r. drogą tradycyjną w wersji papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim w pokoju nr 1.WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 LISTOPADA 2020 R.


W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.


Złożenie wniosku o świadczenie „DOBRY START” w lipcu lub sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września 2020 r.


Świadczenie „DOBRY START” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.


Świadczenie NIE PRZYSŁUGUJE na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Strona:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następne