Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

Informacja

shadow

Informacja

      
  

      Potok Wielki, dnia 06.06.2022r.

I N F O R M A C J A

         Wójt Gminy Potok Wielki informuje, że w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym  Podprogram 2021  w ramach Działań Towarzyszących w dniu 27 czerwca   2022r. w godzinach od 9.00 do 10.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim  odbędą się warsztaty dietetyczne (1h).

Beneficjentów w/w programu zapraszam do uczestnictwa
w warsztatach.

                                                                          Wójt Gminy
                                                    /-/  Leszek Nosal

Drukuj

Powrót
Do Góry