Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

KOMUNIKAT
W SPRAWIE  ZMIANY USTAWY  Z DNIA 5 SIERPNIA 2022 r.  O  DODATKU WĘGLOWYM

shadow

KOMUNIKAT
W SPRAWIE  ZMIANY USTAWY  Z DNIA 5 SIERPNIA 2022 r.  O  DODATKU WĘGLOWYM

KOMUNIKAT
W SPRAWIE  ZMIANY USTAWY  Z DNIA 5 SIERPNIA 2022 r.  O  DODATKU WĘGLOWYM

Gmina Potok Wielki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, iż ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967),  zostały wprowadzone zmiany do  ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym  i  zgodnie               z art. 50:

dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym          w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

– dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022r.

– jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem,

– w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

Drukuj

Powrót
Do Góry