Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

Ogłoszenie dotyczące pomocy żywnościowej (POPŻ)

shadow

Ogłoszenie dotyczące pomocy żywnościowej (POPŻ)

Potok Wielki, dnia 13.10.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E 
dotyczące pomocy żywnościowej (POPŻ)

         Wójt Gminy Potok Wielki informuje  mieszkańców Gminy Potok Wielki, że w dniach od 17 października 2022r. do 30 listopada 2022r. prowadzony będzie nowy nabór wniosków dotyczący przyznania pomocy żywnościowej dla osób/rodzin najbardziej  potrzebujących w ramachProgramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy w zakresie dystrybucji  dodatkowej żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim pokoje nr 4 i 5 wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów. Telefon kontaktowy 15 874 02 23

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z w/w pomocy:

– dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1707,20 zł
– dla osoby w rodzinie 1320,00 zł

W przypadku składania wniosku w miesiącu październiku 2022r. należy przedstawić  dochód netto za miesiąc wrzesień 2022r.

W przypadku składania wniosku w miesiącu listopadzie 2022r. należy przedstawić  dochód netto za miesiąc październik 2022r.

WÓJT

/-/

Leszek Nosal

Drukuj

Powrót
Do Góry