Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

500+ na nowych zasadach 2019/2021

shadow

500+ na nowych zasadach 2019/2021

2019/2021

Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.W 2019 r., tak jak do tej pory, wnioski można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019, a tradycyjną, papierową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim – od 1 sierpnia 2019r.

Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Zmianie ulega okres świadczeniowy. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego500+ w okresie od1 lipca 2019 do 30 września 2019r., prawo do świadczenia ustala się począwszy od 1 lipca 2019r. na okres do 31 maja 2021r.

Termin złożenia wniosku

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).


Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Pierwsze wypłaty

Termin wypłaty pieniędzy zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

– złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.,

– złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.,

– złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.,
-złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.,
-złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku.  Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Przyznanie prawa do świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Organ poinformuje klienta o przyznaniu świadczenia drogą e-mailową. W przypadku braku adresu e-mail wnioskodawca może zasięgnąć informacji w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim realizującego świadczenia. Przy czym brak potwierdzenia o przyznaniu świadczenia nie wstrzyma wypłaty świadczenia.

Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry