Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

Zakończenie naboru do Programu MRiPS ,,Asystent osoby niepełnosprawnej”

shadow

Zakończenie naboru do Programu MRiPS ,,Asystent osoby niepełnosprawnej”

                                                                                                   Potok Wielki dnia 07.04.2022 r.

                                                                                  INFORMACJA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim  informuje, o zakończonym naborze  do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022 r, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W związku z powyższym nie będą już przyjmowane wnioski do w/w Programu.

Z up. Wójta

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Potoku Wielkim

Drukuj

Powrót
Do Góry