Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

Aktualności

shadow

Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim przypomina, iż w dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania z programu   „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim przypomina, iż w dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania z programu   „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu […]

INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ Ośrodek Pomocy Społecznej Potok Wielki, dnia 13.09.2022r. w Potoku Wielkim INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ Wójt Gminy Potok Wielki, informuje mieszkańców Gminy Potok […]

INFORMACJA WÓJTA GMINY

Potok Wielki, dn. 23.08.2022r. Wójt Gminy Potok Wielki informuje, że od września 2022r. zostaje wznowione świadczenie bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego przez psychologa, prawnika i terapeutę uzależnień dla mieszkańców Gminy Potok Wielki, […]

Wniosek o dodatek węglowy

Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy […]

INFORMACJA DOTYCZĄCA    POMOCY    ŻYWNOŚCIOWEJ

                                                                              Potok Wielki, dnia 26.07.20222 r. Ośrodek Pomocy Społecznej W Potoku Wielkim      I N F O R M A C J A D O T Y C Z Ą C […]

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY POTOK WIELKI

W związku z trwającą falą upałów, która powoduje realne zagrożenie dla życia i zdrowia, szczególnie osób starszych, chorych czy dzieci apelujemy do wszystkich o zwrócenie szczególnej uwagi w swoich środowiskach na osoby ze wskazanych grup. […]

Informacja

                                                                                                            Potok Wielki, dnia 28.06.2022 r.   I N F O R M A C J A             Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, że Gmina Potok […]

Informacja

      Potok Wielki, dnia 06.06.2022r. I N F O R M A C J A          Wójt Gminy Potok Wielki informuje, że w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego […]

Warsztaty dietetyczne

Wójt Gminy Potok Wielki informuje, że w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym  Podprogram 2021  w ramach Działań Towarzyszących w dniu 27 czerwca   2022r. […]

Powrót
Do Góry