Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

Zasiłek celowy

shadow

Zasiłek celowy

Wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) potrzeby bytowej.
Zasiłek może być przeznaczony na/może pokryć:
1) koszty zakupu żywności, leków, leczenia,
2) kupno opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
3) drobne remonty i naprawy w mieszkaniu,
4) koszty pogrzebu,
5) bilet kredytowy.

Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku:
1) zdarzenia losowego,
2) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
Pomoc dla osób lub rodzin przekraczających kryterium dochodowe.

Specjalny zasiłek celowy – może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.

Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry