Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści
shadow

INFORMACJE

        Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Gmina Potok Wielki / Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim  realizuje projekt pn. „Polityka Senioralna EFS+”, Nr: […]

Opieka Wytchnieniowa 2023

RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 r. Gmina Potok Wielki informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki […]

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ

Potok Wielki, dnia 09.01.2024 r. O G Ł O S Z E N I E  dotyczące pomocy żywnościowej    w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową  2021-2027(FEPŻ)  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego […]

Powrót
Do Góry