Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści
shadow

INFORMACJA DOTYCZĄCA    POMOCY    ŻYWNOŚCIOWEJ

                                                                              Potok Wielki, dnia 26.07.20222 r. Ośrodek Pomocy Społecznej W Potoku Wielkim      I N F O R M A C J A D O T Y C Z Ą C […]

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY POTOK WIELKI

W związku z trwającą falą upałów, która powoduje realne zagrożenie dla życia i zdrowia, szczególnie osób starszych, chorych czy dzieci apelujemy do wszystkich o zwrócenie szczególnej uwagi w swoich środowiskach na osoby ze wskazanych grup. […]

Powrót
Do Góry