Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

INFORMACJA DOTYCZĄCA    POMOCY    ŻYWNOŚCIOWEJ

shadow

INFORMACJA DOTYCZĄCA    POMOCY    ŻYWNOŚCIOWEJ

                                                                              Potok Wielki, dnia 26.07.20222 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej

W Potoku Wielkim


     I N F O R M A C J A
D O T Y C Z Ą C A      P O M O C Y    Ż Y W N O Ś C I O W E J

                        Wójt Gminy Potok Wielki, informuje mieszkańców Gminy Potok Wielki, że w dniu 2 sierpnia 2022r. w godzinach od 8.00 do 15:00 w budynku  Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim będą wydawane produkty żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym   – Podprogram 2021

Zapraszamy wszystkich zakwalifikowanych mieszkańców po odbiór produktów żywnościowych.

                 Wójt Gminy

             Leszek Nosal

Drukuj

Powrót
Do Góry