Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

shadow

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

– Podprogram 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim  informuje, że w bieżącym roku, tak jak w latach ubiegłych, podjął współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem w Lublinie, w zakresie dostarczania paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Identycznie jak w latach ubiegłych zgłosiliśmy zapotrzebowanie na produkty żywnościowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, że w dniu 26 listopada 2020 r. weszły w życie zmiany do Wytycznych dotyczące podwyższenia procentowej wartości kryterium dochodowego z 200% na 220% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to w praktyce, że pomoc w ramach POPŻ przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

– w przypadku osoby samotnie gospodarującej: 1.542,20 zł

– w przypadku osoby w rodzinie: 1.161,60 zł.

Głównym celem programu jest udzielenie wsparcia osobom potrzebującym poprzez cykliczne przekazywanie paczek żywnościowych oraz umożliwienie udziału  w warsztatach kulinarno – żywieniowych oraz edukacyjnych dotyczących wzmocnienia samodzielności i kompetencji  w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Warunkiem skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2021 jest otrzymanie skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej, które wydawane jest na podstawie zaświadczenia/ oświadczenia o dochodach  netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Termin składania wniosków będzie podany do publicznej wiadomości w zakładce ,,Aktualności”

Wzór dokumentów do pobrania link:  https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry