Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

INFORMACJE

shadow

INFORMACJE

       

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Gmina Potok Wielki / Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim  realizuje projekt pn. „Polityka Senioralna EFS+”, Nr: FELU.08.05-IZ.00-0001/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie FELU.08.05 Działanie w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług.

Partnerem wiodącym projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Okres realizacji projektu: od 01.09.2023 roku do 31.12.2025 roku

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla osób w wieku 65 lat i więcej w szczególności dla osób w niekorzystnej sytuacji, w tym:

osób z niepełnosprawnością i chorobami wieku starszego, osób samotnych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wykluczonych komunikacyjnie, utrudnionym dostępem do placówek medycznych, borykających się z problemami finansowymi oraz brakiem wsparcia ze strony rodziny.

Gmina Potok Wielki w ramach projektu realizuje zadanie: Tworzenie warunków i usług w okresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.

W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem 126 mieszkańców Gminy Potok Wielki , oferując niżej wymienione usługi świadczone w środowisku lokalnym, w miejscu zamieszkania:

usługi fizjoterapeutyczne;

usługi sąsiedzkie

Planowane w projekcie działania są bezpłatne.

Dofinansowanie projektu z UE: 43 022 754,50 zł.

Całkowita wartość projektu dla Gminy Potok Wielki wynosi 443 300,00 zł, w tym:

dofinansowanie z UE: 421 135,00,00 zł

 wkład własny: 22 165,00 z

Rekrutacja prowadzona będzie przez i Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim

nr tel. 15 8 740 223.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Drukuj

Powrót
Do Góry