Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

shadow

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek ztytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, atakże osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka wwieku:
1) do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:
1) 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
2) 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia

Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry