Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści
shadow

„ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 r.

RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 r. Gmina Potok Wielki informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, […]

Zarządzenie Nr 16 .2022 Wójta Gminy Potok Wielki z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Niesamodzielnych oraz Seniorów dla Gminy Potok Wielki na lata 2022-2023”.

Zarządzenie Nr  16 .2022 Wójta Gminy Potok Wielki z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych   projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, […]

Powrót
Do Góry