Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

Akty prawne

shadow

Akty prawne

Podstawy prawne działania Zespołu Interdyscyplinarnego

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj Dz. U. z 2020 r. poz. 218  z póź.zm.)
  2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.  Dz.U. z 2019 poz. 2277
  3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.)
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245)

Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry