Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

Przemoc

shadow

Przemoc

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkom rodziny, które narusza ich prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody.

Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego czy też poziomu wykształcenia członków rodziny.

Jeśli jesteś osoba doznająca przemocy lub jesteś jej świadkiem zadzwoń

Policja

Tel. 997

Tel. 112

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim/ Zespół Interdyscyplinarny

Tel./ fax   15 874 02 23

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Tel. 15 874 02 204

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim

Tel. 15 872 33 45

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Tel. 800 12 00 02

Poradnia Leczenia Uzależnień w Janowie Lubelskim

Tel. 15 843 63 32

Pamiętaj, że przemoc nie skończy się sama!!!!

Drukuj
Powrót
Do Góry