Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści

Usługi opiekuńcze

shadow

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób.

Usługi mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustalane są do poszczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie powyższych usług wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności.

Drukuj

Powiązane Strony

Powrót
Do Góry