Adres: Potok Wielki 106 23-313 Potok Wielki Powiat Janowski
Telefon/Fax: 15 8740 223
E-mail: biuro@opspotokwielki.pl
Przejdź do treści
shadow

INFORMACJA

Potok Wielki, dnia 30.06.2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim informuje, że przystąpił do realizacji  projektu: „Powstrzymać Przemoc” w ramach Programu Osłonowego  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu […]

INFORMACJA

      Potok Wielki, dnia 27.06.2023r. I N F O R M A C J A          Wójt Gminy Potok Wielki informuje, że w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego […]

INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

                                                                                         Potok Wielki, dnia 19.06.2023 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ Wójt Gminy Potok Wielki, informuje mieszkańców Gminy Potok Wielki, że w dniu 21 czerwca 2023 r. w godzinach […]

INFORMACJA DOTYCZĄCA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim zachęca mieszkańców gminy Potok Wielki do zapoznania się z treścią pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim dotyczącym uczestnictwa w warsztatach […]

Powrót
Do Góry